Specjalność „Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa” jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych.


Na specjalności kształci się kandydatów do obsługi rynku finansowego, zwłaszcza kapitałowego w ramach takich instytucji, jak:

 • banki i domy inwestycyjne,
 • biura maklerskie,
 • spółki publiczne i niepubliczne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • agencje ratingowe,
 • firmy doradcze w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego,
 • instytucje regulujące rynek kapitałowy (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych).

Program specjalności skoncentrowany jest na kształtowaniu wiedzy i umiejętności zwłaszcza w zakresie:

 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie analiz strategicznych i fundamentalnych,
 • budowy długoterminowej strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstw,
 • budowy portfela inwestycyjnego w ramach funduszy inwestycyjnych,
 • zarządzania portfelem inwestycyjnym, a zwłaszcza jego taktyczną realokacją,
 • budowy strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.),
 • funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego (banki, fundusze, agencje, regulatory),
 • stosowania instrumentów terminowych do zabezpieczania inwestycji kapitałowych,
 • przeprowadzania procesów fuzji, przejęć i konsolidacji,
 • przeprowadzania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, głównie finansowej,
 • analiz i doradztwa inwestycyjnego w ramach asset management.