Specjalność „Operacje Finansowe Funduszy Inwestycyjnych” stanowi znakomitą okazję dla studentów studiów II stopnia do zdobycia i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie funkcjonowania międzynarodowych korporacji finansowych.


Na specjalności kształci się kandydatów do pracy w bankowości inwestycyjnej oraz międzynarodowych firmach zarządzających funduszami inwestycyjnymi, do czego niezbędne są:

  • zdolności analitycznego myślenia potrzebne do przetwarzania informacji napływających z różnych źródeł,
  • umiejętności selekcjonowania i przekazywania właściwej informacji,
  • podejmowania natychmiastowych decyzji. 

Program wykładów i ćwiczeń specjalnościowych składa się z dwóch bloków:

  • blok pierwszy ma charakter ogólnopoznawczy (teoretyczny) i obejmuje zagadnienia związane z rodzajami instytucji finansowych, rodzajami instrumentów finansowych oraz otoczeniem prawnym działalności firm inwestycyjnych,
  • blok drugi prowadzi do uzyskania wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu operacji finansowych, rachunkowości oraz wyceny instrumentów finansowych.

W programie nacisk położono również na znajomość zasad etycznych i ładu korporacyjnego.