Już 19 października 2017 r. zapraszamy na Franklin Templeton Investments Open Day! (zaproszenie znajdą Państwo po prawej stronie w załączniku)

Po prawej stronie znajdą Państwo szczegółową prezentację specjalności "Zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi".


Specjalność „Zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi” stanowi znakomitą okazję dla studentów studiów II stopnia do zdobycia i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie funkcjonowania międzynarodowych korporacji finansowych.


Program wykładów i ćwiczeń specjalnościowych składa się z dwóch bloków:


  • blok pierwszy ma charakter ogólnopoznawczy (teoretyczny) i obejmuje zagadnienia związane z rodzajami instytucji finansowych, rodzajami instrumentów finansowych oraz otoczeniem prawnym działalności firm inwestycyjnych,
  • blok drugi prowadzi do uzyskania wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu operacji finansowych, rachunkowości oraz wyceny instrumentów finansowych.

W programie nacisk położono również na znajomość zasad etycznych i ładu korporacyjnego.