Prowadzący
Imię i nazwisko: dr Adam Zaremba
E-mail: adam.zaremba@ue.poznan.pl

Sylabus do przedmiotu Architektura rynku kapitałowego