Prowadzący
Imię i nazwisko: dr Dariusz Zawadka
E-mail: dariusz.zawadka@ue.poznan.pl

Sylabus do przedmiotu Procesy restrukturyzacji finansowej