Serdecznie zapraszamy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków ekonomicznych do wzięcia udziału w kwalifikacji na studia 2. stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie. 

Studia są płatne i trwają 2 lata. Po ich ukończeniu wszyscy uzyskują dyplom magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania kierunku Zarządzanie (spec. Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) oraz dyplom zagraniczny. Warunkiem uzyskania zagranicznego dyplomu jest odbycie praktyki w przedsiębiorstwach. By uzyskać dyplom francuski Master Grande Ecole trzeba odbyć minimum 40 tygodni (trzeci rok!) praktyk w 2 różnych krajach. By uzyskać dyplom niemiecki MSc trzeba odbyć 6 miesięcy praktyk (dwa razy po 3 miesiące, najlepiej w różnych państwach) .

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Katedry w zakładce ESCP Europe.