Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • Doktor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2009 
 • Magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2006
Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Marcin Puziak Wyświetl profil użytkownika Marcin Puziak

Dydaktyka:
 • Mikroekonomia
 • Ekonomia Menedżerska
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Operacje na papierach wartościowych
Problematyka badawcza:
 • Wzrost gospodarczy,
 • Konwergencja,
 • Analizy sektorowe i regionalne
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Analiza wskaźnikowa
Seminarium licencjackie:

"Zasady budowy i ocena portfeli inwestycyjnych. Teoria i zastosowanie."

Ważniejsze publikacje:
Publikacja w czasopiśmie
 • Konwergencja i rozkład dochodów w dużych gospodarkach europejskich / Kruszka Michał, Puziak Marcin. - Współczesna Ekonomia : kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 2010 nr 4 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. s. 25-39 - Summ. - Bibliogr.
 • Realna konwergencja gospodarek nadbałtyckich w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego / Puziak Marcin, Gazda Jakub. // W : Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010 - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. S. 162-172 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-465-7
 • Wahania koniunkturalne w Polsce w świetle modelu Hansena / Puziak Marcin, Gazda Jakub. // W : Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010 - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. S. 150 - 161 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-465-7
 • Real Convergence of New EU Members. An Experience for Ukraine / Puziak Marcin. - Journal of International Studies 2009 nr No 1 - Kiev : Foundation of International Studies. s. 40-50 - Summ. - Bibliogr.
 • Structural Changes in Economy in the Light of Economic Development / Kokocińska Małgorzata, Puziak Marcin. - Revista de Economia Mundial 2009 nr 21 - Huelva : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. s. 169-193 - Summ. - Bibliogr.
 • Realna konwergencja krajów CEE-4 w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego / Puziak Marcin. // W : Gospodarka - rynek - przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2008. S. 58-69 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-298-1
 • Pomiar postępu technicznego w wybranych gospodarkach Unii Europejskiej / Puziak Marcin. // W : Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2007. S. 111-126 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-251-6
Publikacja w materiałach konferencyjnych:
 • Zmiany reszty solowa jako potencjalne źródło zjawiska cyklu koniunkturalnego / Gazda Jakub, Puziak Marcin. // W : Ekonomìčnij ì socìal’nij rozvitok Ukraïni v XXI stolìttì : nacìonal’na Ìdentičnìst’ ta tendencìï globalìzacìï. - Tarnopol : Ekonomicna dumka, 2007. s. 388-389
Rozdział w monografii naukowej:
 • THE SOURCES OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGIONS / red. Małgorzata Kokocińska. [Aut.] Gazda Jakub, Puziak Marcin. // W : Stages of the Convergence in the Developed European Economies - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012. S. 107-125 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-711-5
 • Źródła wzrostu gospodarczego w regionach / red. Małgorzata Kokocińska. [Aut.] Gazda Jakub, Puziak Marcin. // W : Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012. S. 112-130 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-695-8
 • Convergence and Distribution of Incomes in Large European Economies / red. D. Kopycińska. [Aut.] Kruszka Michał, Puziak Marcin. // W : Economic Challenges of Contemporary World - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, 2010. S. 128-140 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-62355-71-6
 • The Role of Human Capital in the Process of Convergence. Empirical Analysis / red. Danuta Kopycińska. [Aut.] Puziak Marcin, Kokocińska Małgorzata. // W : Decision Makers Behaviour under the Conditions of Crisis Threat - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, 2009. S. 44-54 - Bibliogr. ISBN 978-83-60903-89-3
 • Główne mierniki wzrostu i ich powiązania z nakładami pracy i kapitału. / red. Małgorzata Kokocińska. [Aut.] Kokocińska Małgorzata, Puziak Marcin. // W : Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym. - Poznań : Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) w Poznaniu, 2007. S. 9-40 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-88018-41-1
 • Związki bezrobocia i inflacji w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce i UE-12. / red. D. Kopycińska. [Aut.] Kokocińska Małgorzata, Puziak Marcin. // W : Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce - Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. S. 49-61 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-60903-45-2
 • Wartości poznawcze reszty Solowa na podstawie wybranych grup krajów / red. Michał Kruszka. [Aut.] Puziak Marcin. // W : Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. S. 43-54 - Bibliogr. ISBN 978-83-60065-73-0
Materiały dydaktyczne:
 • Zbiór zadań z mikroekonomii / Gaweł Aleksandra, Jankiewicz Jacek, Jastrzębski Jacek, Kalinowski Sławomir, Kozłowska Anna, Puziak Marcin, Wojciechowski Lech. / red. Sławomir Kalinowski - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. ISBN 978-83-7417-606-4 ISSN 1689-7412 (Materiały Dydaktyczne ; 258)
Hobby:
 • Bieganie
 • Podróże
 • Wino