Ukończone studia:
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Gospodarki Międzynarodowej, kierunek:Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność: Logistyka Międzynarodowa. W czerwcu 2012 roku uzyskanie stopnia magistra za pracę: Wpływ zarządzania ryzykiem na rozwój infrastruktury transportu lotniczego. 
 • Politechnika Poznańska: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, kierunek: Transport, specjalność: Transport lotniczy. W październiku 2012 roku uzyskanie stopnia magistra za pracę: Rozwój infrastruktury punktowej transportu lotniczego na przykładzie portu lotniczego Poznań Ławica.
 • Od roku 2013 student studiów trzeciego stopnia na Wydziale Zarządzania w Katedrze Mikroekonomii.
Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 06.2012 - magister ekonomii, "Wpływ zarządzania ryzykiem na rozwój infrastruktury transportu lotniczego"
 • 10.2012 - magister transportu, "Rozwój infrastruktury punktowej transportu lotniczego na przykładzie portu lotniczego Poznań Ławica"
Dydaktyka:
 • Infrastruktura portów lotniczych. Koszty logistyki
 • Mikroekonomia
Problematyka badawcza:
 • Rozwój transportu lotniczego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Bezpieczeństwo lotów
Pełnione funkcje:
 • Członek Rady Doktorantów UEP
 • W latach 2009 - 2011 - Prezes Studenckiego Koła Naukowego Logistyki AELOGIC na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
Hobby:
 • Lotnictwo cywilne,
 • Jazda off-road,
 • Narciarstwo,