W dniach 24–28 kwietnia 2017r. dr Małgorzata Czerny przebywała w ramach programu Erasmus + na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja), prowadząc wykłady dla tamtejszych studentów z zakresu rachunkowości zarządczej (m.in. Standard Costing, Variable and Absorption Costing, BEP analysis, Calculation of Cost). Dodatkowym celem pobytu było promowanie dalszej współpracy obu instytucji akademickich, zwłaszcza w obszarze wymiany kadry naukowej i badań naukowych, z naciskiem na specyfikę międzynarodowych zagadnień badawczych rachunkowości w Europie Środkowej. Rezultatem rozmów z Prodziekanem Wydziału Ekonomii prof. Ivicą Pervan było m.in. zaproszenie UEP przez prof. Maję Fredotovic, Panią Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Splicie, do współorganizacji, wraz z Middlesex University i Uniwersytetem w Maladze, kolejnej edycji  International conference about Entrepreneurship  pod patronatem chorwackiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rzemiosła
.