W dniach 20-22 września w Poznaniu odbył się kolejny już Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, którego gospodarzem i organizatorem w tym roku była Katedra Rachunkowości UEP.  


W tegorocznym Zjeździe, którego otwarcia dokonała uroczyście prof. zw. Aldona Kamela-Sowińska, Kierownik Katedry Rachunkowości UEP, uczestniczyło ponad 130 osób. Zgromadził on nie tylko pracowników Katedr Rachunkowości wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, ale również przedstawicieli środowiska akademickiego jak i praktyki gospodarczej związanych z dziedziną finansów. 


Formuła Zjazdu obejmowała zarówno sesje plenarne, jak i warsztaty, prowadzone przez specjalistów z dwóch organizacji zaproszonych do udziału w OZKR: ACCA i CIMA, współpracujących 

ściśle z Katedrą, a także akademików, dzielących się doświadczeniami odnośnie techniki publikowania w wysoko punktowanych periodykach zagranicznych i pozyskiwania grantów na badania naukowe. 


Tematyka obrad, odbywających się w hotelu Mercure oraz siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które aktywnie włączyło się w organizację Zjazdu, była nadzwyczaj szeroka, obejmowała zagadnienia z obszaru teorii, nauki i praktyki rachunkowości tak finansowej, jak i zarządczej, odrębne sesje poświęcono zagadnieniom sprawozdawczości i audytu oraz raportowaniu zintegrowanemu. Nie zabrakło sesji doktorantów, podczas której młodzi pracownicy naukowi mogli zaprezentować wyniki swych dociekań, a także panelu poświęconego projektowi nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.