Katedra Rachunkowości jest największą katedrą na UEP. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska. Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w wielu obszarach:

 • ogólna teoria rachunkowości,
 • rachunkowość finansowa,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • rachunek kosztów,
 • rachunkowość zarządcza,
 • controlling operacyjny i strategiczny,
 • zarządzanie kosztami i efektywnością,
 • rachunkowość grup kapitałowych,
 • rachunkowość budżetowa,
 • rachunkowość bankowa,
 • rachunkowość ubezpieczeniowa,
 • rachunkowość podatkowa,
 • analiza finansowa,
 • rewizja finansowa / auditing,
 • międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • zarządzanie wartością.