Dawid Garstecki, Karolina Kwiecińska
Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2018


Elżbieta Szczepankiewicz
AUDYT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ RACHUNKOWOŚCI W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM
Wydawnictwo Difin
Warszawa 2017


Elżbieta Szczepankiewicz
RACHUNKOWOŚĆ BANKÓW W PRZYKŁADACH I ZADANIACH
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2017


Elżbieta Szczepankiewicz
RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ TOWARZYSTW NIMI ZARZĄDZAJĄCYCH W PRZYKŁADACH I ZADANIACH
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2017

Magdalena Kowalczyk
PODSTAWY ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wydawnictwo Difin
Warszawa 2017

Elżbieta Szczepankiewicz
ZASADY I PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 
W OBSZARZE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2016

Łukasz Matuszak, Ewa Różańska
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
ZBIÓR ZADAŃ
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2016

Łukasz Matuszak, Ewa Różańska
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
">ZBIÓR ZADAŃ
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2016


Dawid Garstecki, Karolina Kwiecińska
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań 2016


Elżbieta Szczepankiewicz, Aldona Kamela-Sowińska,
Ryszard Żółtowski, Joanna Klak, Aleksandra Szyba,
Katarzyna Młynaryczk, Marta Witkowska, Agnieszka Luma
KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT WEWNĘTRZNY
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Oficyna a Wolters Kluwer Business
Warszawa 2015
Aldona Kamela-Sowińska (red. nauk.)
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W TEORII I PRAKTYCE
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Warszawa 2015Elżbieta Szczepankiewicz
ZASADY RACHUNKOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Wydawnictwo CEDEWU.PL
Warszawa 2014Marzena Remlein (red. nauk.)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 
PRZYKŁADY I ZADANIA
Wydawnictwo UEP
Poznań 2014


Agnieszka Piechocka-Kałużna 
WYKORZYSTANIE METODY TEORII UGRUNTOWANEJ W NAUCE RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE BADAŃ NAD PRAWDĄ W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Wydawnictwo UEP
Poznań 2014Dawid Garstecki, Aldona Kamela-Sowińska

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wydawnictwo UEP
Poznań 2014

Maria Kiedrowska (red.)

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ

Wydawnictwo UEP
Poznań 2014


Remigiusz Napiecek

RACHUNEK KOSZTÓW W ZRÓWNOWAŻONEJ OCENIE DOKONAŃ UCZELNI WYŻSZEJ
Wydawnictwo UEP
Poznań 2013


Marzena Remlein

RACHUNKOWOŚĆ GRUP KAPITAŁOWYCH


Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2013

       
Janusz Samelak (red.)

FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI


Zeszyty Naukowe UEP nr 248
Poznań 2013

          
Janusz Samelak

ZINTEGROWANE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO

Wydawnictwo UEP
Poznań 2013

         
    
Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak (red.)

OBSZARY BADAWCZE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI


Zeszyty Naukowe UEP nr 233
Poznań 2012

             
Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2012


Marzena Remlein (red.)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W PRZYKŁADACH I ZADANIACH


Wydawnictwo UEP
Poznań 2012

             
Beata Zyznarska-Dworczak

JAK ZARZĄDZAĆ KOSZTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE


Difin
Warszawa 2012

        
Agnieszka Piechocka-Kałużna, Radosław Kałużny, Marta Towpik

BADANIE WARTOŚCI SZACUNKOWYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH. WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

KIBR
Warszawa 2011

   
      
Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2011

         
    
Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA PROFESJONALISTÓW


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2011

             
Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI


Wydawnictwo UEP
Poznań 2011

             
Maria Kiedrowska (red.)

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. ZBIÓR ZADAŃ


Wydawnictwo UEP
Poznań 2011

             

Marek Cieślak

PODEJŚCIE ETYCZNE W RACHUNKOWOŚCI A JAKOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Wydawnictwo UEP
Poznań 2011

    
         
Agnieszka Piechocka-Kałużna, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Radosław Kałużny
DOKUMENTACJA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Wydawnictwa Profesjonalne PWN
Warszawa 2011

           
  

Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak (red.)

KIERUNKI ZMIAN WE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚC
I

Zeszyty Naukowe UEP nr 191
Poznań 2011

             
Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak (red.)

DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI


Zeszyty Naukowe UEP nr 174
Poznań 2011

Marek Masztalerz

RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH JAKO INSTRUMENT KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wydawnictwo UEP
Poznań 2010

         
Marzena Remlein

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WEDŁUG POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2010

             

Zdzisław Kołaczyk, Marzena Remlein

RACHUNKOWOŚĆ. CZĘŚĆ I


Wydawnictwo eMPi2
Poznań 2010

        
Wojciech Fliegner

PODEJŚCIE PROCESOWE W MODELOWANIU INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Wydawnictwo UEP
Poznań 2010

      
Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak (red.)

SELECTED PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE PROCESS OF GLOBAL HARMONIZATION AND STANDARDIZATION OF ACCOUNTING

Zeszyty Naukowe UEP nr 163
Poznań 2010

             

Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk

RACHUNKOWOŚĆ I BUDŻETOWANIE W ZARZĄDZANIU FINANSAMI GMINY


Difin
Warszawa 2010

             
Wiktor Gabrusewicz (red.)

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2010

             
Aldona Kamela-Sowińska (red.)

RACHUNKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA. CZĘŚĆ III. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2010

        
     
Aldona Kamela-Sowińska (red.)
RACHUNKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA. CZĘŚĆ II. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2010

      
Aldona Kamela-Sowińska (red.)

RACHUNKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA. CZĘŚĆ I. ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - WYBRANE ZAGADNIENIA

Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2010

             
Wiktor Gabrusewicz

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA


Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2009

             
Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak (red.)

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. OBSZARY PROBLEMOWE


Wydawnictwo UEP
Poznań 2009

             
Janusz Samelak (red.)

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. TEORETYCZNE PODSTAWY


Wydawnictwo UEP
Poznań 2009

 
Maria Kiedrowska (red.)

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ


Wydawnictwo UEP
Poznań 2009

            
Agnieszka Piechocka-Kałużna

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W BANKU. RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC) W ZARZĄDZANIU BANKIEM KOMERCYJNYM

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2008

   

Wiktor Gabrusewicz (red.)

KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY WYMIAR WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

Zeszyty Naukowe UEP nr 117
Poznań 2008

             

Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II (RACHUNKOWOŚĆ DLA ZAAWANSOWANYCH)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2008

         
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak

PRZYCHODY. KOSZTY. WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2008

Marzena Remlein

POŁĄCZENIE I PODZIAŁ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI BILANSOWYCH

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2008

       

Marzena Remlein

INWESTYCJE KAPITAŁOWE W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wydawnictwo AEP
Poznań 2008

             

Wiktor Gabrusewicz (red.)

AKTUALNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ


Zeszyty Naukowe AE nr 83
Poznań 2007

Wiktor Gabrusewicz (red.)

PRACE KATEDRY RACHUNKOWOŚCI Z OKAZJI JUBILEUSZU 75-LECIA


Zeszyty Naukowe AE nr 82
Poznań 2007

          
Wiktor Gabrusewicz

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA


Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2007

         
Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2007

  
Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE. TOM III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA

Wydawnictwo AE
Poznań 2007

            

Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE. TOM II. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wydawnictwo AE
Poznań 2007

          
 
Wiktor Gabrusewicz (red.)

RACHUNKOWOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE. TOM I. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Wydawnictwo AE
Poznań 2007

          
 
Wiktor Gabrusewicz

PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2007

       
Wiktor Gabrusewicz, Małgorzata Kamieniecka

MSR 12 PODATEK DOCHODOWY


Difin
Warszawa 2007

        
Aldona Kamela-Sowińska

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I ICH MIENIA


Wydawnictwo WSHiR
Poznań 2006

             
Piotr Gut (Wprowadzenie: Aldona Kamela-Sowińska)

KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ A FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

C.H. Beck
Warszawa 2006   
  

Wiktor Gabrusewicz (red.)

FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM


Zeszyty Naukowe AE nr 60
Poznań 2005

            
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2005

             
Wojciech Fliegner

INFORMATYCZNE ASPEKTY MODELOWANIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ


Wydawnictwo AE
Poznań 2005

             
Wiktor Gabrusewicz, Zdzisław Kołaczyk

BILANS. WARTOŚĆ POZNAWCZA I ANALITYCZNA


Difin
Warszawa 2005

     
Marzena Remlein

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUP KAPITAŁOWYCH


Wydawnictwo AE
Poznań 2004

             
Janusz Samelak

DETERMINANTY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KIERUNKI JEJ DALSZEGO ROZWOJU

Wydawnictwo AE
Poznań 2004