Tytuł: Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej

Osoby zaangażowane: dr Renata Nestorowicz (kierownik), prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP, dr Anna Rogala
Budżet: 49.921,76 zł
Termin realizacji: 1.06.2016 - 15.11.2016  
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł: Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie 

Osoby zaangażowane: mgr Anna Rogala -kierownik projektu
Budżet: 67.144
Termin realizacji: 22.08.2012-21.08.2014
Nazwa konkursu: Preludium

Tytuł: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w kontekście teorii interesariuszy 
Osoby zaangażowane: dr Magdalena Stefańska- kierownik projektu, (wykonawcy: prof. Tomasz Wanat, dr Renata Nestorowicz)
Budżet: 168.720
Termin realizacji: 24.08.2012-24.08.2014
Nazwa konkursu: Opus

Tytuł: Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe
Osoby zaangażowane: dr Marek Zieliński- kierownik projektu
Budżet: 141.200
Termin realizacji: listopad 2012- luty 2014
Nazwa konkursu: Opus

Tytuł: Ewaluacja efektów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metody eksperymentu 
Osoby zaangażowane: dr Aleksandra Kaniewska-Sęba- kierownik projektu
Budżet: 110.000
Termin realizacji: listopad 2011-maj 2013
Nazwa konkursu: Grant habilitacyjny

Tytuł: Wpływ dopasowania na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami 
Osoby zaangażowane: dr Grzegorz Leszczyński- kierownik projektu, (wykonawcy: dr Marek Zieliński, dr Piotr Kwiatek)
Budżet: 98.000
Termin realizacji: do lipca 2013
Nazwa konkursu: Opus

Tytuł: Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych 
Osoby zaangażowane: dr Renata Nestorowicz- wykonawca
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2010-2014)

Tytuł: Programy lojalnościowe na rynku instytucjonalnym w ujęciu teorii sieci 
Osoby zaangażowane: dr Piotr Kwiatek
Budżet: 62.112
Termin realizacji: do czerwca 2013
Nazwa konkursu: Opus