seminaria magisterskie


Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
- Strategie marketingowe przedsiębiorstw
- Strategia dystrybucji, promocji 
- Narzędzia komunikacji marketingowej (w tym komunikacji wirtualnej) 
- Marketing produktów żywnościowych (w tym ekologicznych) 
- Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP 
- Komunikacja marketingowa - uwarunkowania, narzędzia, strategie
- Kreatywność i innowacyjność w marketingu i przedsiębiorstwie
- Design w komunikacji marketingowej, zarządzanie designem
- Opakowanie w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Dr hab. Lilianna Nowak
- Zachowania konsumentów - uwarunkowania, nowe trendy, irracjonalność
- Wykorzystanie Internetu w marketingu
- Komunikacja marketingowa; niestandardowe narzędzia komunikacji
- Psychologia i socjologia w marketingu
- Nowe metody, techniki i narzędzia w badaniach rynku
- Badania jakościowe
- Neuromarketing
- Gender marketing

Dr hab. Tomasz Wanatprof. nadzw. UEP  

- Zachowania nabywców (Psychologiczne uwarunkowania decyzji nabywców)
- Podejmowanie decyzji przez nabywców
- Zarządzanie sprzedażą
- Architektura wyboru w Internecie

Dr hab. Zygmunt Waśkowskiprof. nadzw. UEP  
- Marketing sportowy
- Strategie marketingowe
- Marketing społecznie odpowiedzialny

Dr hab. Grzegorz Leszczyńskiprof. nadzw. UEP  
- Kreatywność w biznesie,
- Zarządzanie relacjami z klientami
- Relacje i powiązania sieciowe w biznesie
- Niestandardowe działania marketingowe

 Dr hab.  Magdalena Stefańskaprof. nadzw. UEP  
- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
- Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlowych
- Tożsamość firmy
- Strategia promocji


seminaria licencjackie


Dr Maciej Koczerga
- Rozwój nowych przedsiębiorstw,
- Rozwój przedsiębiorstw rodzinnych,
- Nowe produkty, Nowe marki,
- Innowacje a imitacje,
- Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw,
- Marketing społecznie zaangażowany

Dr Bartosz Mazurkiewicz

- Komunikacja marketingowa on-line 
- Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw 
- Komunikacja w mediach społecznościowych 
- Nowoczesne narzędzia marketingowe 

- Kampanie reklamowe

Dr hab. Renata Nestorowicz
- Komunikacja marketingowa
- Strategia opakowania i design w marketingu
- Międzynarodowe strategie marketingowe

Dr Anna Rogala
- Kształtowanie wizerunku organizacji
- Analiza i ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
- Wewnętrzne public relations
- Budowanie marki na rynkach międzynarodowych
- Komunikacja marketingowa na rynku B2C

Dr Marek Zieliński
- Komunikacja marketingowa
- Sprzedaż i negocjacje
- Relacje B2B
- Różnice kulturowe w biznesieTematy seminarium wraz z dokładnym opisem dostępne na giełdzie prac dyplomowych pod adresem:http://www.gtpd.ue.poznan.pl/SearchEngine/SupervisorDetails.aspx