Pełnione funkcje i stanowiska:

·         Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych

·         Kierownik studiów podyplomowych „Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym”

·         Członkini Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

·         Opiekunka Klasy Akademickiej Wydziału Zarządzania w V LO w

·         Redaktorka portalu edukacji ekonomicznej „Co słychać w biznesie" prowadzonego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

·         Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Eurasia Business and Economic Society

Recenzentka czasopisma „e-mentor” oraz konferencji Marketing Trends Conference organizowanej przez ESCP Europe


Problematyka badawcza:

W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z:

·         zintegrowaną komunikacją marketingową,

·         komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwach,

·         wewnętrznym public relations,

·         budowaniem marki,

marketingiem strategicznym na rynku farmaceutycznym.


Działalność dydaktyczna:

Prowadzone zajęcia:

·         public relations,

·         public relations w języku angielskim,

·         strategie marketingowe,

·         media relations,

·         wewnętrzne public relations,

·         komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie,

podstawy marketingu. 

Wybrane publikacje:

·         Ewolucja w komunikowaniu się z rynkiem - jak pogodzić interesy organizacji z oczekiwaniami współczesnych odbiorców? Logistyka 2015 nr 2. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILiM). s. 1339-1345 (współautorka A. Wielicka-Regulska)  

 

·         The Effect of Communicating CSR and Fair Trade on the Attitudes and Behavior of Employees of Trading Enterprises /red. Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz. W: Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers - New York: Macmillan Palgrave, 2015. S. 149-173 (współautorzy: T. Wanat, R. Nestorowicz, M. Stefańska)

 

·         Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. W: Badania marketingowe: kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. s. 78-87 (współautor S. Białowąs)

 

·         The Relations between the Internal Communication Conditionings and its Effectiveness. International Journal of Arts & Sciences 2014 nr 7(2) - University Publications. s. 69-77

 

·         Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Marketing i Rynek 2014 nr 11 - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 57-65

 

·         Znaczenie porozumiewania się w organizacji dla działań z zakresu komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek 2014 nr 8 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 625-630

 

·         The influence of personality features and group and organizational conditionings on the effectiveness of internal communication - hierarchy and its determinants / red. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei. W: 13th International Conference Marketing Trends Proceedings 2014 - Wenecja: ESCP-AEP European School of Management, 2014. s. 1-11 (współautor S. Białowąs)

 

·         Internal communication as a marketing communication tool / red. J.C. Andreani, U. Collesei. W: 12th International Marketing Trends Conference Proceedings 2013 - Paris: ESCP-AEP European School of Management, 2013. S. 1-21 (współautorka A. Kaniewska-Sęba)

 

·         The relations between external and internal marketing communications. W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013 nr 9/58 - Warszawa: Wydawnictwo SGGW w Warszawie. S. 394-404

 

Pełen opis i teksty publikacji pod adresem:
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Rogala2/publications


Zainteresowania:

W wolnym czasie zapalony kibic piłki nożnej, wielbicielka tańca, sudoku, eksperymentów kulinarnych i nieformalnych spotkań z przyjaciółmi.