Pełnione funkcje:
doktorantka w Katedrze Strategii Marketingowych

Problematyka badawcza:

-        percepcja materiałów reklamowych (badania okulograficzne),

-        neuronalne podłoże decyzji zakupowych.


Działalność dydaktyczna:

-        Podstawy marketingu,

-        Zachowania nabywców.


Wybrane publikacje:

-        Dąbrowski, T., Disterheft, A. (2014). Czy stosowanie substancji psychoaktywnych przez ludzi i zwierzęta może zwiększać wartość adaptacyjną? Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne nr 8, 37-41.Zainteresowania:

-        neuromarketing, nauki poznawcze,

-        uważność, kultura buddyjska,

-        teatr, taniec, malarstwo,

-        jazda na nartach,

-        podróże.