Pracownicy

mgr Aneta Disterheft

Pełnione funkcje:

-       Doktorantka w Katedrze Strategii Marketingowych

-       Sekretarz Czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia

-       Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Neuromarketingu

 

Obszary badawcze:

-       neuromarketing i neuronauka konsumencka

-       EEG, EMG, EDA i eyetracking w badaniach konsumenckich

-       modele predykcyjne decyzji zakupowych

-       badania użyteczności stron internetowych

-       marketing internetowy

 

Prowadzone zajęcia:

-       Podstawy Marketingu

-       Zachowania Nabywców

 

Publikacje:

-       Disterheft, A., Woźniak, M., 2017, Sytuacja i możliwości wykorzystania badań neuromarketingowych na rynku polskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 4 (75), s. 193-204.

-       Disterheft, A., 2017, Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała, Handel Wewnętrzny, 2, s. 45-55.

-       Disterheft, A., Gaczek, P., 2017, Czy więcej znaczy lepiej? Liczba dostępnych alternatyw produktów a satysfakcja pozakupowa nabywców. w: Lilianna Nowak (red.), Konsumenci w obszarze zainteresowań młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań, s. 21-32.

-       Disterheft, A., 2016, Text and images in promotional materials - what type of information is important for customers?, Marketing i Zarządzanie, 5 (46), s. 17-23.

-       Disterheft, A., Gaczek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M., 2016, Risk and trust in business relationships - perception and consequences of trust-based elements of a business offer, 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships., s. 1-29.

 

Zainteresowania:

-       badania neuromarketingowe i UX, nauki poznawcze, uważność, teatr, taniec towarzyski, filmy Davida Lyncha, twórczość Umberto Eco, jazda na nartach, spływy kajakowe, podróże.

 

Profil Research Gate i Google Scholar:

https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Disterheft

https://scholar.google.pl/citations?user=MK2qjzAAAAAJ&hl=pl

 

Kontakt:
aneta.disterheft@ue.poznan.pl