Biografia:

mgr ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 1970 r.

dr nauk ekonomicznych – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 1974 r.

dr habilitowany – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 1991 r.

tytuł profesora nauk ekonomicznych – 2001 r.

stanowisko profesora zwyczajnego – 2005 r.


Pełnione funkcje
Od 1990 r. współpraca z Wielkopolską Szkołą Biznesu przy UEP (dyrektor ds. Incompany Training)

Problematyka badawcza
początkowo: ekonomika handlu, współpraca handlu z przemysłem, historia mysli ekonomicznej w nauce o handlu

później: marketing, podstawy marketingu, dystrybucja , promach, strategie marketingowe, marketing w przedsiębiorstwie handlowym, marketing na rynku farmaceutycznym, marketing żywności ekologicznej,

aktualnie: komunikacja marketingowa, reklama, strategia zintegrowanej komunikacji i innowacje marketingowe.

Publikacje
  1. Marketing. Uwarunkowania i instrumenty (wyd. AE, Poznań, 2005, 2007), współautorzy: H. Mruk, H. Szulce;
  2. Marketing. Koncepcje – Strategie – Trendy (wyd. UE, Poznań 2012). Współautorzy: H. Mruk, M. Sławińska;
  3. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (wyd. Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2011, współautorzy: M. Michalik, H. Mruk);
  4. Marketing ekologicznych produktów żywnościowych (wyd. Wolters Kluwer 2010), współautor: R. Nestorowicz.
Dydaktyka

Wykłady na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych:

Strategie marketingowe, komunikacja marketingowa, reklama, promocja i dystrybucja na rynku farmaceutycznym, strategie konkurencji,

Seminaria: magisterskie, doktorskie (wypromowanych około 600 magistrów i 11 doktorów).

Tematyka seminariów: strategie marketingowe przedsiębiorstw, strategia dystrybucji, promocji, narzędzia komunikacji marketingowej (w tym komunikacji wirtualnej), marketing produktów żywnościowych (w tym ekologicznych), marketing strategiczny  na rynku farmaceutycznym

 

Hobby
beletrystyka, porcelana, podróże