Aktualności

NOWOŚĆ WYDAWNICZA

Ukazała się książka Pawła Mielcarka pt. Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Difin, Warszawa 2016
ZAPRASZAMY DO LEKTURY