Zespół Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania to dziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących  działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i naukowo-doradczą w obrębie dziewięciu podstawowych obszarów:

  • Teoria organizacji i zarządzania.
  • Koncepcje zarządzania.
  • Historia myśli organizacyjnej.
  • Strategie przedsiębiorstw.
  • Struktury organizacyjne.
  • Praca kierownicza w zarządzaniu instytucją.
  • Metody i techniki zarządzania.
  • Kultura organizacyjna,
  • Psychologiczne aspekty  organizacji i zarządzania.