Jeśli uważasz, że to przede wszystkim ludzie decydują o obliczu i sukcesie firmy - powinieneś wybrać specjalność:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wydział Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie


Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
 • strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi: rynek i prawo pracy, strategie personalne, kontroling kadrowy, systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • kształtowania dopływu (rekrutacja, selekcja) i odpływu ludzi (zwalnianie, outplacement)
 • szkolenia i kształtowania kariery zawodowej pracowników
 • oceniania i wynagradzania pracowników
 • planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracowników
 • rozwiązywania problemów pracowniczych, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych
Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, , seminaria, projekty, gry kierownicze, studia przypadków, warsztaty, spotkania i projekty z praktykami.

Dlaczego warto studiować na specjalności?
partnerski model studiowania, gdzie prowadzący zajęcia starają się być bardziej mentorami i trenerami, niż tradycyjnymi belframi
krajowa renoma naukowa katedry opiekującej się specjalnością i bliskie związki z praktyką gospodarczą.

Ponadto specjalność została wyróżniona przez Eduniversal

Potencjalne miejsca pracy absolwentów/perspektywy zawodowe:
 • członek zarządu ds kadrowych
 • dyrektor personalny,
 • specjalista ds. personalnych w działach personalnych
 • konsultant - ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • menedżer średniego i wyższych poziomów, który musi mieć wiedzę o zarządzaniu ludźmi