Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa:
 • Administrowanie kosztami pracy
 • Analiza ekonomiczna w biznesie międzynarodowym
 • Analiza i ocena inwestycji w kapitał ludzki
 • Budowa systemu wynagrodzeń
 • Controlling i audyt personalny
 • Dobór pracowników
 • Ekonomiczna analiza decyzyjna
 • Negocjacje w biznesie
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Projektowanie organizacji
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie operatywne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach upadłości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem pracowniczy