Działalność dydaktyczna:
 • Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - zajęcia prowadzone na studia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych
 • Promotor ponad 200 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych
 • Autorka projektów Studium Podyplomowego Zarządzania Przedsiębiorstwami i Studium Podyplomowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Inspirator i współautorka koncepcji specjalności studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Opiekun studenckiego koła naukowego SKN HRview (https://www.facebook.com/SKNHRview)

Problematyka badawcza:
 • Dojrzałość kadrowa organizacji
 • Efektywność pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Organizacja pracy
 • Projektowanie struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zrównoważony rozwój pracowników
Prowadzone przedmioty:
 • Doradztwo personalne
 • Ocena pracowników
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Projektowanie organizacji
 • Rynek pracy
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Działalność organizacyjna:
 • Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania Przedsiębiorstwami (od 2000 r., 12 edycji)
 • Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2003 r., 14 edycji)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (czterokrotnie)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania (w dwóch kadencjach: 2002-2005 i 2008-2012)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
 • Członek Zespołu ds. Strategii UEP w Poznaniu na lata 2013-2020
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii na lata 2013-2016
 • Członek Komisji ds. ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Senatu UEP
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Doświadczenia praktyczne:
 • konsultant profilowania zawodowego - certyfikat Thomas International w zakresie PPA (Personal Profile Analysis) i TST (Tests for Selection and Training)
 • działalność szkoleniowa na rzecz praktyki gospodarczej (tematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, elastyczne formy zatrudnienia, projektowanie struktur organizacyjnych, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie czasem pracy)
 • konsultant przedsiębiorstw od 1992: ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania (diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych, analizy z zakresu zarządzania kadrami i personelem, obsługa procesów prywatyzacyjnych);
Najważniejsze projekty:
 • Projekt pt. „PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (współpraca z F5 Konsulting)
 • Projekt systemu premiowania dla Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o., Zielona Góra (współpraca z F5 Konsulting)
 • Tappol Sp. z o.o. – doradztwo organizacyjne; projekt zmian struktury organizacyjnej i dokumentacji organizacyjnej
 • UAM Poznań - Opracowanie propozycji docelowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpraca z F5 Konsulting)
 • Projekt pn. „Modele zarządzania dla Projektu „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (ICHOT)” (współpraca z F5 Konsulting)
Studia zagraniczne:
 • Stypendystka DAAD – Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Staże językowo-dydaktyczne we Francji (INT w Evry pod Paryżem oraz ENST w Rennes)
Publikacje
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji (artykuły i książki) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, elastycznej organizacji pracy, zarządzania czasem pracy i projektowania organizacji
 • Cytowania: 35, h-indeks – 3 (lista publikacji z informacjami o cytowaniach na Google Scholar)
Najnowsze publikacje:
 • Zrównoważony rozwój potencjału kadrowego organizacji, Organizacja i Kierowanie, 1A/2014
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013  
 • Work organisation and innovation: Case study Volkswagen Poznań Poland, (efekt projektu dotyczącego innowacji w obszarze HR pt. ”Eurofund about Work Organisation Innovations”), współautorzy: Magdalena Andrałojć, Cezary Kochalski, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef127210.htm;  25.03.2013;  Cornell University ILR School DigitalCommons@ILR, 1-1-2013
 • Shared service centers as a tool for organizing flexible personal function in an enterprise (współautor: dr M. Gołembski), w: DialoguE (EBSCO), Tsenov Academy of Economics, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagEng.htm
 • Corporate Social Responsibility (CSR) in small and medium-sized enterprises - the results of empirical research, współautor Marcin Gołembski, w: Visnik. Ekonomiczni nauki 2013/8 - Kamieniec Podolski: Państwowy Uniwersytet im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim
 • Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012
Media:
Najnowsze inicjatywy:
 • udział w panelu dyskusyjnym "Student WNS idzie do pracy" w ramach II Wielkopolskich Targów Pracy i Rozwoju ps!kariera, organizator: UAM Poznań, 21 maja 2013
 • wykład w ramach Akademii Młodego Ekonomisty nt. Zarządzanie czasem własnym, UEP, 18.04.2013
 • dział w roli moderatora w panelu dyskusyjnym w ramach Drogowskazów Kariery 2013 pt. "Beznadziejne praktyki vs. niepraktyczni studenci" - organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz portal nieparzekawy.pl
 • udział w roli eksperta i prelegenta w konferencji pt. "Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?", zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie (21.02.2013r.). Przesłanką do zorganizowania konferencji jest projekt zmian  w kodeksie pracy, dotyczący uelastycznienia czasu pracy (m.in. wprowadzenia ruchomego czasu pracy i rocznego okresu rozliczeniowego). Temat prelekcji: "Czas pracy - dylematy kształtowania i wykorzystania"