Problematyka badawcza:
  • Budowanie wizerunku pracodawcy
  • Rynek pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Budowanie systemu wynagrodzeń
  • Dobór pracowników
  • Zarządzanie operatywne