Pełnione funkcje:
  • Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

Dydaktyka:

  • Zarządzanie operatywne
  • Ekonomiczna analiza decyzyjna

Hobby:

  • Jazda konna
  • Wspinaczka
  • Snowboard