Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału Zarządzania
 • Kierownik Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa w latach 2009-2016
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2005-2013 (dwie pełne kadencje)
 • Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych w latach 1999-2005 (dwie pełne kadencje)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej na Wydziale Zarządzania w latach  1996-1999

Problematyka badawcza:

 • przekształcenia własnościowe w Polsce
 • prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 • przekształcenia strukturalne zasobów rzeczowych i osobowych w przedsiębiorstwie i ich wpływ na jego efektywność działania
 • analiza efektywnego działania przedsiębiorstwa i wycena jego wartości
 • restrukturyzacja a strategia przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa
 • kontroling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • ekonomiczna analiza decyzyjna
 • analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
 • analiza finansowa w przedsiębiorstwie
 • analiza wartości
 • restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • seminarium magisterskie - "Analiza efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i wycena jego wartości"
 • seminarium doktorskie - "Efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych", "Przemiany strukturalne w zasobach rzeczowych i ich wpływ na efektywność działania przedsiębiorstwa"