Aktualności

Rekrutacja na nasze specjalności


Zapraszamy do rekrutacji na specjalności realizowane przez Katedrę Zarządzania Strategicznego:  

- Konsulting Gospodarczy,  

- Zarządzanie Projektami.  

Zapoznaj się z programem naszych specjalności i zdecyduj!

Więcej informacji: Konsulting Gospodarczy oraz Zarządzanie Projektami


Wyboru specjalności należy dokonać logując się na stronie internetowej pod adresem http://isws.ue.poznan.pl w terminie od dnia 05 marca 2017 r. do dnia 19 marca 2017 r. 


Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności studiów w wyznaczonym terminie zostaną przypisani do specjalności decyzją Dziekana. Ostateczny przydział studentów na specjalności nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.