Informacje dla studentów

Seminaria


                                                            
                                                                         
Seminarium magisterskie u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów niestacjonarnych II rok II stopnia odbywać się będzie w pok. 320A.

Seminarium magisterskie u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin seminarzystów studiów stacjonarnych II rok, II stopnia odbywać się będzie we wtorki o godz. 15.40, w sali 315A.

Seminarium magisterskie dr hab. J. Światowiec-Szczepańskiej dla studentów stacjonarnych II rok, II - go stopnia w poniedziałki godz. 18.00 lub w czwartki godz. 13.00, pok. 300A.

Seminarium licencjackie dr Pawła Bartkowiaka dla studentów stacjonarnych I stopnia, III rok w środy o godz. 16.45 sala 315A.
Seminarium licencjackie dr Macieja Brzozowskiego dla studentów stacjonarnych I stopnia, III rok w poniedziałek godz. 13.00 lub czwartek godz. 15.00, pok. 11C. W dniu 7.12.2017 seminarium odwołane.
Seminarium licencjackie u dr Pawła Bartkowiaka dla studentów niestacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w sali 303A.
Seminarium licencjackie u dr M. Sajdak dla studentów niestacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w sali 0041A.

Seminarium licencjackie u dr Michała Młodego dla studentów stacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w czwartki, godz. 18.30, sala 315A. (w dniu 23.11.2017 r. seminarium zostało odwołane) Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP

tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Audyt strategiczny
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Dr hab.Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
tematyka seminarium:
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Strategie korporacyjne


Dr Maja Sajdak

tematyka seminarium:
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w kryzysie
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Dr Paweł Bartkowiak
tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Strategie konkurowania przedsiębiorstw
 • Zachowania nabywców na rynku
 • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania

Dr Maciej Brzozowski
tematyka seminarium:
 • Formułowanie strategii
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Desing management
 • Zarządzanie projektami
Dr Anita Perska-Tembłowska
tematyka seminarium:

- Analiza strategiczne przedsiębiorstwa
- Strategie rozwoju przedsiębiorstw
- Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Dr Michał Młody
tematyka seminarium:
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Rola przywództwa w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem