Informacje dla studentów

Seminaria

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów stacjonarnych II stopnia do: prof. E.Urbanowskiej-Sojkin i dr hab. J. Światowiec-Szczepańskiej odbywać się będą w sekretariacie Katedry, w dniach 20.11-1.12.2017r. w godz. od 7.00-14.00. Liczy się kolejność zgłoszeń (limit 12 osób do każdego prowadzącego).

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów niestacjonarnych II stopnia do dr hab. J. Światowiec-Szczepańskiej odbywać się będą w sekretariacie Katedry, w dniach 27.11-3.12.2017r. w godz. od 7.00-14.00. Liczy się kolejność zgłoszeń (limit 12 osób do każdego prowadzącego).

Zapisyy na seminarium licencjackie dla studentów stacjonarnych do: dr M. Sajdak, dr M. Młodego, dr A. Perskiej - Tembłowskiej,  dr P. Bartkowiaka, dr M. Brzozowskiego odbywać się będą w sekretariacie Katedry w dniach od 27.11-11.12.2017r. w godz. 7.00-14.00. Liczy się kolejność zgłoszeń (limit 12 osób do każdego prowadzącego).
                                                                       Zapraszam
                                                                         
Seminarium magisterskie u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów niestacjonarnych II rok II stopnia odbywać się będzie w pok. 320A.

Seminarium magisterskie u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin seminarzystów studiów stacjonarnych II rok, II stopnia odbywać się będzie we wtorki o godz. 15.40, w sali 315A.

Seminarium magisterskie dr hab. J. Światowiec-Szczepańskiej dla studentów stacjonarnych II rok, II - go stopnia w poniedziałki godz. 18.00 lub w czwartki godz. 13.00, pok. 300A.

Seminarium licencjackie dr Pawła Bartkowiaka dla studentów stacjonarnych I stopnia, III rok w środy o godz. 16.45 sala 315A.
Seminarium licencjackie dr Macieja Brzozowskiego dla studentów stacjonarnych I stopnia, III rok w poniedziałek godz. 13.00 lub czwartek godz. 15.00, pok. 11C.
Seminarium licencjackie u dr Pawła Bartkowiaka dla studentów niestacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w sali 303A.
Seminarium licencjackie u dr M. Sajdak dla studentów niestacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w sali 0041A.

Seminarium licencjackie u dr Michała Młodego dla studentów stacjonarnych (III rok I stopień) odbywać się będzie w czwartki ,godz. 18.30, sala 315A.

Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP

tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Audyt strategiczny
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Dr hab.Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
tematyka seminarium:
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Strategie korporacyjne


Dr Maja Sajdak

tematyka seminarium:
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w kryzysie
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Dr Paweł Bartkowiak
tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Strategie konkurowania przedsiębiorstw
 • Zachowania nabywców na rynku
 • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania

Dr Maciej Brzozowski
tematyka seminarium:
 • Formułowanie strategii
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Desing management
 • Zarządzanie projektami
Dr Anita Perska-Tembłowska
tematyka seminarium:

- Analiza strategiczne przedsiębiorstwa
- Strategie rozwoju przedsiębiorstw
- Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Dr Michał Młody
tematyka seminarium:
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Rola przywództwa w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem