Informacje dla studentów

Seminaria

Uwaga Seminarzyści pani prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP!!!!!!!!!
Seminaria I roku II stopnia studiów dziennych odbywają się we wtorek godz. 14.00 sala 315A, a dla II roku II stopnia studiów dziennych odbywają się w czwartek o godz. 13.15 w sali 315A.

W semestrze letnim seminaria licencjackie dra Macieja Brzozowskiego dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają się we wtorki o g.11.15 oraz w środy o g.15.40 w pokoju 11 bud. C.


W semestrze letnim seminaria licencjackie dla studentów niestacjonarnych I stopnia odbywać się będą:

- dr Pawła Bartkowiaka sala 317A - semestr 4 i 6

- dr Maciej Brzozowski pok. 11C - semestr 4 i 6

- dr Michał Młody pok. 327A - semestr 4 i 6

- dr Anita Perska-Tembłowska sala 0041A - semestr 6


W semestrze letnim seminaria licencjackie dra Pawła Bartkowiaka dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają się:

dla III roku we wtorki o godz.17.30 w sali 315A, a dla II roku w czwartki o godz. 14.00 w sali 315B.                                                            
                                                                         .
Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP

tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Audyt strategiczny
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Dr hab.Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
tematyka seminarium:
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Strategie korporacyjne


Dr Maja Sajdak

tematyka seminarium:
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w kryzysie
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Dr Paweł Bartkowiak
tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Strategie konkurowania przedsiębiorstw
 • Zachowania nabywców na rynku
 • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania

Dr Maciej Brzozowski
tematyka seminarium:
 • Formułowanie strategii
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Desing management
 • Zarządzanie projektami
Dr Anita Perska-Tembłowska
tematyka seminarium:

- Analiza strategiczne przedsiębiorstwa
- Strategie rozwoju przedsiębiorstw
- Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Dr Michał Młody
tematyka seminarium:
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Rola przywództwa w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem