Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń, egzaminów i obron

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie strategiczne u pani prof. E. Urbanowskiej-Sojkin dla studentów stacjonarnych 18.06. godz. 10.00 sala 311A, a dla studentów niestacjonarnych 30.06. godz. 10.00 sala 311A.


Egzamin z przedmiotu Zarządzanie projektami u dr Pawła Bartkowiaka dla studentów stacjonarnych 18.06. godz. 9.00 sala 301A, a dla studentów niestacjonarnych 7.07. godz. 10.00 sala 301A.