Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń, egzaminów i obron

Egzamin u pani prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP z przedmiotu Zarządzanie strategiczne w semestrze letnim dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 1.07.2017 wg harmonogramu:
 - godz. 9:00 osoby od litery A-M
- godz. 10.00 pozostałe osoby oraz osoby z warunkiem
Egzamin odbędzie się w  sala 311A
Wejście na egzamin za okazaniem legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.


Egzamin poprawkowy z Zarządzania strategicznego u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 8.09. (I poprawka) o godz. 15.00 w sali 301A.
Egzaminy u dr Pawła Bartkowiaka z przedmiotu Zarządzanie projektami w semestrze letnim dla studentów niestacjonarnych odbędzie się: 
- 01.07.2017 - godz. 08:15, sala 311A.
Wejście na egzamin za okazaniem legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.