Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń, egzaminów i obron

Egzamin z Zarządzania strategicznego u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów stacjonarnych odbędzie się 30.01.2018 roku o godz. 9.00 w sali 301A.
Wejście na egzamin na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
Egzamin z Zarządzania strategicznego u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 10.02.2018 roku o godz. 10.15 w sali 301A.
Wejście na egzamin na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.