Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń, egzaminów i obron

Egzamin z Zarządzania strategicznego u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów stacjonarnych odbędzie się 30.01.2018 roku wg harmonogramu
- o godz. 9.00 grupa wykładowa XIX (zajęcia w czwartki godz. 13.15 w Altum)
- godz. 10.00 grupa wykładowa XVIII (zajęcia w czwartki godz. 15.00; specjalność FiRP) wg nazwisk od A-Ł
- godz. 11.00 grupa wykładowa XVIII (zajęcia w czwartki godz. 15.00; specjalność FiRP) wg nazwisk od M-Z
Egzamin odbywa się w sali  301A. Proszę o przybycie 15 min wcześniej przed wyznaczoną godz. egzaminu.
Wejście na egzamin na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
Egzamin z Zarządzania strategicznego u prof. dr hab. E. Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 10.02.2018 roku o godz. 10.15 w sali 301A.
Wejście na egzamin na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

 Egzamin u dr hab. J. Światowiec-Szczepańskiej z przedmiotu:
Metody planowania strategicznego
- studia stacjonarne
I termin
5.02. sala 111A, godz. 12.00 - studia stacjonarne III rok (G11 HiM, G12 HiM, G13 KwB, G14 LKiM, G15 LKiM) 
5.02 sala 111A, godz. 13.00 - studia stacjonarne III rok (G16 ZIiN, G17 ZAP, G18 ZP, G19 ZZL)
II termin
12.02. sala 311A, godz. 13.00 - studia stacjonarne III rok, kierunek Zarządzanie (wszystkie grupy)

- studia niestacjonarne
I termin
10.02. sala 113B, godz. 12 - studia niestacjonarne III rok, kierunek Zarządzanie
II termin
24.02. sala 407A, godz. 12 - studia niestacjonarne III rok, kierunek Zarządzanie