Z życia Katedry

Konferencja Naukowa - „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku dr Anita Perska-Tembłowska uczestniczyła w III Kopernikańskim Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł wygłoszonego referatu: „Uwarunkowania i wyzwania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”. W Konferencji udział wzięli młodzi badacze z różnych ośrodków akademickich w Polsce.