W dniach 18-19 maja br. SKN Enactus UEP na czele z doktorantem KZS mgr Adamem Weinertem uczestniczyli w XXV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Menadżerów na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Tematem tegorocznej konferencji był "Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Lider XXI wieku.” Sympozjum obejmowało zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem rozwojem regionalnym, profilem współczesnego lidera, nowoczesnymi formami zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, marketing w zarządzaniu oraz etyka lidera. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele takich ośrodków naukowych jak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Częstochowska i inne. 
Studentki w składzie Anna Taraska, Nikola Zaradna oraz Daria Waruszewska wygłosiły referat pt. "Skuteczna perswazja w działaniach zespołu na przykładzie międzynarodowej organizacji studenckiej - Enactus". Z kolei współopiekun SKN Enactus mgr Adam Weinert przygotował artykuł pt. "Wybory strategiczne przedsiębiorstw w Polsce". 
Po wygłoszonych prelekcjach uczestnicy brali udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez Trenerów Biznesu pt. "Samoświadomość - klucz do skutecznego liderstwa" oraz "Talent Power Lider". Każdy z uczestników konferencji otrzymał dyplom oraz wiele pamiątkowych upominków.