Studia II stopnia
Opis specjalności

Specjalność rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie oferowana jest na drugim stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu. Studia na omawianej specjalności umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Wiedza i umiejętności
Celem studiów na specjalności rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z zakresu m. in.: rachunkowości i sprawozdawczości w małym i średnim przedsiębiorstwie, opodatkowania przedsiębiorstw oraz prowadzenia kadr.

Do umiejętności, które student nabędzie w czasie studiowania na specjalności, można zaliczyć:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- sporządzanie sprawozdania finansowego,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej,
- sporządzanie listy płac,
- wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa oraz ustalanie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego,
- rozliczanie podatku VAT.

Przedmioty specjalnościowe oferowane studentom to m. in.:
- Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie,
- Kadry i płace,
- Podatki bezpośrednie w małym i średnim przedsiębiorstwie,
- Podatki pośrednie w małym i średnim przedsiębiorstwie,
- Budżetowanie operacyjne i kapitałowe w małych i średnich przedsiębiorstwach,
- Biznesplan dla małego i średniego przedsiębiorstwa.

Profil absolwenta
Studia na specjalności pozwalają studentom zdobyć podstawową wiedzę, umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych rodzajach jednostek, jednak program studiów obejmuje w szczególności zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowości, dziale finansowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, finansów i podatków bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opinie absolwentów
- studia te pomogły mi poszerzyć swoje umiejętności jako księgowej w biurze rachunkowym, która codziennie styka się z kwestią właściwej księgowości oraz rozliczeń podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- jest to bardzo praktyczna specjalność, świetnie prowadzone zajęcia przez wykładowców o dużym i praktycznym doświadczeniu,

- podoba mi się to, że wszystkie przedmioty są w rzeczywistości przydatne do prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa, nie ma tzw. zapychaczy,

- idealna specjalność, która pozwala na znalezienie pracy już w trakcie studiów,