Studia I stopnia

Opis specjalności

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu.

Wielu naszych absolwentów pracuje w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych.

 

Wiedza i umiejętności

W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,

 • planowania i zarządzania asortymentem towarów,

 • planowania i realizacji badań marketingowych,

 • zarządzania działem sprzedaży,

 • tworzenia i zarządzania sklepem internetowym,

 • planowania i realizacji strategii promocji,

 • planowania i realizacji kampanii reklamowych w Internecie,

 • planowania i realizacji działań merchandisingowych (tworzenia planogramów),

 • komunikacji interpersonalnej i negocjacji,

 • analizy i zasad kształtowania cen,

 • analizy rynku w różnych przekrojach,

 • wprowadzania nowych produktów na rynek,

 • przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • strategie marketingowe przedsiębiorstw
  wybrane przedmioty: marketing, zarządzanie produktem, marketingowe strategie cen, zarządzanie dystrybucją, plan marketingowy, organizacja kampanii reklamowej, zarządzanie marką,

 • zasady działania przedsiębiorstw handlowych z uwzględnieniem globalnie działających sieci handlowych
  wybrane przedmioty: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, strategie i analiza konkurencji, zarządzanie innowacjami, zorganizowane rynki hurtowe, zarządzanie międzykulturowe, merchandising, biznesplan, handel elektroniczny.

 • komunikacja marketingowa
  wybrane przedmioty: negocjacje handlowe, organizacja kampanii reklamowych, obsługa klienta, prezentacje i wystąpienia publiczne.

W ramach specjalności handel i marketing studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, prowadzonych przez praktyków oraz brać udział w pracach dwóch studenckich kół naukowych działających przy Katedrze Handlu i Marketingu: SKN e-commerce i SKN Marketingu.

 

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

 • specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

 • Brand Manager w firmach produkcyjnych,

 • Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw,

 • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych,

 • Account Manager w agencjach reklamowych,

 • specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw,

 • analityk w agencji badań marketingowych,

 • analityk ds. mediów.

Jednocześnie studia na specjalności handel i marketing przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

 

Opinie absolwentów

Adam Szulc, Tyskie Brand Manager, Kompania Piwowarska

Szczerze polecam kierunek Handel i marketing. To niezapomniana atmosfera zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, bardzo przydatnych w pracy zawodowej. Jako pracownik firm Netia Telekom, Agencji reklamowej JUST, Agencji Euro RSCG oraz Kompanii Piwowarskiej wiem, że wiedza zdobyta podczas studiów na specjalności Handel i marketing, bogato owocuje w przyszłości, dając dobre podstawy do osiągnięcia sukcesu.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz tworzenia wartości dla klienta za pomocą instrumentów marketingu mix. Stanowi znaczące rozwinięcie wiedzy przekazywanej w trakcie studiów I stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności. Szczególny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu.

 

Wiedza i umiejętności

Wybierając specjalność handel i marketing uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na wielu stanowiskach menedżerskich, zarówno w obszarze marketingu i sprzedaży, jak i w sektorze handlu. Jest to unikatowa specjalność łącząca naukę o handlu i marketing jako koncepcję zarządzania, mającą szerokie zastosowanie w biznesie oraz w organizacjach non profit.

W trakcie zajęć studenci rozwijają umiejętności w zakresie:


 • planowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania przedsiębiorstwem handlowym na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • wykorzystania Internetu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie,
 • skutecznej komunikacji w biznesie,
 • wykorzystania technik merchandisingowych,
 • zarządzania wartością klienta,
 • tworzenia strategii i programów w ramach marketingu terytorialnego.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • strategie marketingowe przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego
 •  wybrane przedmioty: Modele biznesu w handlu detalicznym, Innowacje w handlu i marketingu, Zarządzanie sprzedażą, Marketing w Internecie, Marketing terytorialny, Strategie marketingowe, Zarządzanie marką,
 • komunikowanie się w biznesie
 • wybrane przedmioty: Zachowania nabywców, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie wartością klienta, Obsługa klienta,
 • zajęcia prowadzone w językach obcych
 • wybrane przedmioty: Retail management, E-banks, Brand management, Place branding, Qualitätsmanagement.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

 • kierownik ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Brand Manager w firmach produkcyjnych,
 • Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • Account Manager w agencjach reklamowych,
 • kierownik ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 • Account Manager w firmach konsultingowych,
 • analityk w agencji badań marketingowych,
 • analityk ds. mediów.

Jednocześnie studia na specjalności handel i marketing przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

 

Opinie absolwentów

Joanna Kozakiewicz, Dyrektor Marketingu Międzynarodowego, Jutrzenka Holding S.A.

Warto wybrać specjalność handel i marketing, bo są to priorytetowe obszary funkcjonowania każdej rozwijającej się firmy w gospodarce rynkowej. Bez handlu i marketingu firma nie ma szansy osiągnięcia sukcesu rynkowego. W Jutrzence specjaliści w obszarze handlu i marketingu maja szansę ciągłego samorozwoju – a bez nich firma nie byłaby liderem rynkowym. Jeśli miałabym dzisiaj dokonać wyboru – stawiam na handel i marketing i polecam tę specjalność wszystkim, którzy chcą się rozwijać i kreować potrzeby rynkowe.