I Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Logistyki i Transportu
 • Inwestycji i Nieruchomości
 • Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Koordynator: Sylwia Paluszak
miejsce: Collegium Altum, p. 1125, tel: 61-854-35-31

II Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
 • Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Mikroekonomii
 • Strategii Marketingowych
Koordynator: mgr Małgorzata Fraszewska
miejsce: Collegium Altum, p. 812, tel: 61-854-38-26

III Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Handlu i Marketingu
 • Zarządzania Strategicznego
Koordynator: mgr Beata Sobiecka- Dohnal
miejsce: Budynek A, p. 323, tel: 61-856-94-24

IV Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Badań Rynku i Usług
 • Teorii Organizacji i Zarządzania
Koordynator: mgr Renata Kulpińska
miejsce: Budynek C, parter, p. 112, tel: 61-854-36-23

V Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Finansów Przedsiębiorstw
 • Rachunkowości
Koordynator: mgr Katarzyna Bachorska
miejsce: Budynek C, p. 120, tel: 61-854-38-62