Komunikaty Kanclerza

Komunikat 2/2009

dotyczący stosowania kopert wielokrotnego użytku w korespondencji wewnętrznej