Komunikaty Kanclerza

Komunikat Kanclerza nr 2/2012

w sprawie adresowania listów poleconych wysyłanych za pośrednictwem Kancelarii Uczelni