Komunikaty Kanclerza

Komunikat Kanclerza nr 3/2012

w sprawie oszczędności w wydatkach na materiały biurowe w 2012