Komunikaty Kanclerza

Komunikat Kanclerza nr 4/2012

w sprawie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu