Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 26/2015

w sprawie: zakupu materiałów biurowych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2016 roku