Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 27/2013

w sprawie biletów do Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Poznaniu.