Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 3/2011

w sprawie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu