Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 4/2013

w sprawie oszczędności w wydatkach na materiały biurowe w 2013 roku