Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 5/2008

dotyczący wykonania niektórych zadań wynikających z Zarządzenia Rektora nr 101/2008 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej UEP i Zarządzenia Rektora nr 100/2008 w sprawie informowania o posiadanym przez nauczyciela tytule i stopniach naukowych oraz o zajmowanym na Uczelni stanowisku profesorskim