Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 5/2010

w sprawie zasad korzystania z parkingów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu usytuowanych przy ul. Powstańców Wlkp. 16 i ul. Towarowej 53