Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 6/2010

w sprawie spisu inwentaryzacyjnego środków trwałych