Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 21/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”