Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 24/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 24/St.Pod./2013 w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych „Coaching Menedżerski” powołanych Zarządzeniem nr 30/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 17 lipca 2012 roku