Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 41/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 41/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Lean Manufacturing”