Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 47/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"