Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 48/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Gospodarka nieruchomościami" - specjalność: Wycena nieruchomości