Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 77/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 26/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 25 maja 2015 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" (dla służb mundurowych)